Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Orthospine clinic a.s. (v ďalšom texte aj ako ,,Zdravotnícke zariadenie“) v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte aj ako ,,Podmienky“).

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

  • Orthospine clinic a.s.
  • so sídlom Junácka 14290/6, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 54 205 018, DIČ: 21 218 121 10
  • zapísaná v evidencií Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 7343/B

I. Úvodné ustanovenia

II. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb v rámci zdravotnej starostlivosti

III. Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

IV. Odplata

V. Zodpovednostné vzťahy

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!