Orthospine clinic

Sme súkromná lekárska klinika, ktorá je známa svojím neochvejným záväzkom poskytovať výnimočné zdravotnícke služby. Náš prístup k zdravotnej starostlivosti presahuje rámec jednoduchého zmierňovania symptómov, nakoľko veríme v podporovanie pocitu celkovej pohody a pokoja u našich klientov. Uprednostňujeme poskytovanie profesionálnej a personalizovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá je špeciálne navrhnutá tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám a preferenciám každého jedného klienta.

Profesionálny prístup, najmodernejšie technológie a nadštandardné výsledky

Naša klinika sa môže pochváliť najmodernejším medicínskym vybavením, nástrojmi a prístrojmi, ktoré umožňujú našim lekárom efektívne a presne diagnostikovať a vypracovať liečebné plány pre pacientov so širokým spektrom patologických stavov. Náš záväzok používať minimálne invazívne techniky s minimálnym dopadom na tkanivá počas liečby je pre naše centrum najvyššou prioritou. Tento prístup nám umožňuje poskytovať najvyššiu kvalitu starostlivosti a optimalizovať výsledky pacientov a zároveň minimalizovať riziká a komplikácie spojené s invazívnejšími postupmi.

Orthospine clinic

Sme súkromná lekárska klinika, ktorá je známa svojím neochvejným záväzkom poskytovať výnimočné zdravotnícke služby. Náš prístup k zdravotnej starostlivosti presahuje rámec jednoduchého zmierňovania symptómov, nakoľko veríme v podporovanie pocitu celkovej pohody a pokoja u našich klientov. Uprednostňujeme poskytovanie profesionálnej a personalizovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá je špeciálne navrhnutá tak, aby vyhovovala individuálnym potrebám a preferenciám každého jedného klienta.

Naša klinika sa môže pochváliť najmodernejším medicínskym vybavením, nástrojmi a prístrojmi, ktoré umožňujú našim lekárom efektívne a presne diagnostikovať a vypracovať liečebné plány pre pacientov so širokým spektrom patologických stavov. Náš záväzok používať minimálne invazívne techniky s minimálnym dopadom na tkanivá počas liečby je pre naše centrum najvyššou prioritou. Tento prístup nám umožňuje poskytovať najvyššiu kvalitu starostlivosti a optimalizovať výsledky pacientov a zároveň minimalizovať riziká a komplikácie spojené s invazívnejšími postupmi.

Profesionálny prístup, najmodernejšie technológie a nadštandardné výsledky

Naša klinika sa môže pochváliť najmodernejším medicínskym vybavením, nástrojmi a prístrojmi, ktoré umožňujú našim lekárom efektívne a presne diagnostikovať a vypracovať liečebné plány pre pacientov so širokým spektrom patologických stavov. Náš záväzok používať minimálne invazívne techniky s minimálnym dopadom na tkanivá počas liečby je pre naše centrum najvyššou prioritou. Tento prístup nám umožňuje poskytovať najvyššiu kvalitu starostlivosti a optimalizovať výsledky pacientov a zároveň minimalizovať riziká a komplikácie spojené s invazívnejšími postupmi.

Sme odhodlaní udržiavať tú najkvalitnejšiu medicínsku starostlivosť a preto neustále investujeme do najnovších medicínskych technológií a postupov, aby sme zaistili, že naši pacienti dostanú najpokročilejšie a najúčinnejšie dostupné liečby.

Kedy nás zastihnete ?

Po - Pia:

8:00 - 19:00

So - Ne:

Zatvorené

Kedy nás zastihnete ?

Po - Pia:

8:00 - 19:00

So - Ne:

Zatvorené

Tím Orthospine

Tím Orthospine pozostáva z jednotlivcov s vynikajúcimi výsledkami vo svojich odboroch, ktorí sa zaviazali poskytovať našim pacientom starostlivosť na najvyššej úrovni. Vďaka neustálemu vzdelávaniu a školeniam zostávajú členovia nášho tímu informovaní o najnovšom vývoji a pokrokoch vo svojich odbornostiach, čo nám umožňuje ponúkať našim pacientom najefektívnejšiu a najmodernejšiu liečbu.

Lenka Ivančevič

Riaditeľka

Zistiť viac

Lenka Ivančevič

Riaditeľka

Lenka je strategická a výkonná riaditeľka s viac ako pätnásťročnými skúsenosťami. Má dlhoročné skúsenosti zo súkromných zdravotníckych zariadení a v starostlivosti o klientov. Úspešne realizovala projekty organizačných zmien, implementácie nových postupov, operatívnych optimalizácií a strategických plánovaní. V Orthospine zodpovedá za organizačné zabezpečenie chodu celej prevádzky, obchodnú činnosť, riadenie tímu zamestnancov a personálnu stránku kliniky.

Späť

MUDr. Tomáš Sloboda

Hlavný neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Tomáš Sloboda

Hlavný neurochirurg

Lekár s atestáciou v špecializačnom odbore – neurochirurgia. Lekár s 20 ročnou praxou na neurochirurgickej klinike ÚVN FN v Ružomberku. Člen Slovenskej neurochirurgickej a spondylochirurgickej spoločnosti. Venuje sa významnému spektru neurochirurgických operácií, so zameraním najmä na operácie chrbtice. Má dlhoročnú ambulantnú a konzultačnú prax s etablovanými pracoviskami so zameraním najmä na degeneratívne, úrazové i nádorové ochorenia chrbtice. Aktívna účasť na domácich, ako aj zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov z oblasti neurochirurgie a spondylochirurgi.

Späť

MUDr. Radoslav Hanzel

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Radoslav Hanzel

Neurochirurg

MUDr. Radoslav Hanzel začal svoje štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Hneď po úspešnom ukončení začal pracovať ako neurochirurg na neurochirurgickej klinike vo fakultnej nemocnici v Martine a pracuje tam dodnes. Počas svojej pracovnej činnosti získal grant „Imunológia degeneratívnych ochorení krčnej chrbtice“. Neustále sa rozvíja vo svojom odbore a naberá nové skúsenosti, o čom svedčí veľké množstvo postgraduálnych kurzov, ktoré absolvoval vo viacerých krajinách. Má certifikáty z angličtiny a nemčiny pre lekársku vedu. Veľké množstvo času venuje vzdelávaniu a publikácii odborných článkov. Od roku 2023 pôsobí v Pentahospital na neurochirurgii a spondylochirugii ako neurochirurg.

Späť

MUDr. Martin Hanko, PhD.

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Martin Hanko, PhD.

Neurochirurg

MUDr. Martin Hanko, PhD. študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Následne pokračoval v ďalšom štúdiu, ktoré ukončil s titulom PhD. v odbore chirurgie. V roku 2018 začal špecializačné štúdium v odbore neurochirurgia. Na začiatku naberal pracovné skúsenosti v univerzitnej nemocnici v Martine na neurochirurgickom oddelení ako lekár, neskôr na oddelení detskej neurochirurgii v Národnom ústave detských chorôb. Aktívne sa zúčastňuje na domácich ale aj zahraničných seminároch, workshopoch a vedeckých kongresoch z oblasti neurochirurgie a spondylochirurgie, o čom svedčí množstvo certifikátov. Popri svojej práci sa aktívne venuje publikácii odborných článkov.

Späť

MUDr. Miloš Mitaľ

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Miloš Mitaľ

Neurochirurg

MUDr. Miloš Mitaľ začal svoju profesnú kariéru štúdiom medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, ktorú ukončil s vyznamenaním. Po promócií nastúpil na internú kliniku KNTB v Zlíne na kardiologické oddelenie, kde ako člen intervenčného tímu získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa. Následne prestúpil na neurochirurgické oddelenie, kde sa pod odborným vedením venoval operáciám ochorení CNS a degeneratívnym ochorenia v celom rozsahu chrbtice a získal špecializáciu v obore neurochirurgia. Od roku 2023 zastáva pozíciu primára neurochirurgického oddelenia v nemocnici Cinre s.r.o v Bratislave, kde sa dominantne venuje problematike cievnych ochorení mozgu a miechy.

Späť

Mgr. MUDr. Kristián Varga, MBA

Neurochirurg

Zistiť viac

Mgr. MUDr. Kristián Varga, MBA

Neurochirurg

MUDr. Kristián Varga je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, v odbore všeobecné lekárstvo. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil na Neurochirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnici v Martine. Absolvoval tiež štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore marketing manažment a strategický manažment. Od roku 2018 pracuje aj ako lekár záchrannej zdravotnej služby. V tom istom roku začal štúdium v Central European Management Institute (CEMI) v Prahe a získal titul MBA - Manažment zdravotníctva. Od roku 2020 pracuje na Neurochirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov. Získava skúsenosti aj v zahraničí, absolvoval množstvo stáží a školiacich kurzov v rôznych krajinách ako sú Japonsko, Saudská Arábia, Nemecko, Švajčiarsko, Anglicko a iné. Je členom Európskej asociácie neurochirurgických spoločností (EANS).

Späť

MUDr. Peter Solík, PhD

Kardiológ

Zistiť viac

MUDr. Peter Solík, PhD.

Kardiológ

Po úspešnom absolvovaní všeobecného lekárstva a následne aj doktorandského štúdia (PhD.) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave pracoval ako lekár a odborný asistent na interných klinikách LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Po získani špecializácie z vnútorného lekárstva počas dlhoročného pôsobenia na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb dosiahol aj špecializáciu z kardiológie. Neskôr pracoval ako vedúci lekár Oddelenia neinvazívnej kardiológie Univerzitnej nemocnice svätého Michala, a.s. v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné a pracovné pobyty na vrcholných pracoviskách v Českej republike, Rakúsku, Nemecku. Pôsobil ako expert pre srdcové zlyhávanie v King Faisal Cardiac Centre v Jeddah v Saudskej Arábii. Pán doktor je autorom a spoluautorom mnohých publikácii v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, z ktorých viaceré boli ocenené. Pravidelne prednáša na kardiologických podujatiach. Je predsedom pracovnej skupiny ambulantných kardiológov Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Aktuálne opäť pôsobí na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a súčasne vedie veľmi úspešnú privátnu prax.

Späť

MUDr. Pavel Žigo PhD.

Ortopéd

Zistiť viac

MUDr. Pavel Žigo PhD.

Ortopéd

MUDr. Pavel Žigo PhD. je absolventom Univerzity Komenského na Lekárskej fakulte v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia pracoval na I. aj II. Ortopedickej klinike Bratnislava. Týmto sa jeho vzdelávanie neskončilo a postupne získal 2 atestácie z odboru ortopédia na Slovensku a opäť Ortopédia, Športová medicína a Ortopedická reumatológia v zahraničí. O jeho vedomostiach svedčí aj to, že sa aktívne zúčastňoval a odborne prednášal na rôznych celosvetových kongresoch napr.: San Diego, Hawai, Dubaj, Luzern, Čína, Berlín, Drážďany a samozrejme v Českej republike a doma na Slovensku. 26 rokov pôsobil na Ortopedickej klinike v Nemecku ako lekár zodpovedný pre endoprotetiku . Pán doktor je popri hlavnom zamestnaní aj konzultant pre športový traumatizmus a tiež lekár na rôznych športových podujatiach. Ovláda nemecký, anglický aj ruský jazyk, vďaka čomu pomôže a porozumie aj pacientom, ktorí nehovoria po slovensky.

Späť

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Ortopéd, úrazový chirurg

Zistiť viac

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Ortopéd, úrazový chirurg

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PHD je absolventkou všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy pracovala na Ortopedickej klinike FN v Bratislave ako sekundárny lekár, neskôr samostatne pracujúci lekár. Je to skúsená lekárka s dlhoročnou praxou, ktorá sa začala už počas jej štúdií. Neskôr začala pracovať na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave ako odborný asistent, o pár rokov ako zástupca prednostu kliniky SZU a vedúci oddelenia. Počas pôsobenia na klinikách získala dve atestácie v odbore ortopédia a atestáciu v odbore úrazová chirurgia. Po absolvovaní doktorandského štúdia získala titul PhD a neskôr habilitovala v odbore chirurgia na docenta. Od roku 2017 bola zakladajúci člen II. Ortopedicko- traumatologickej kliniky Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislava - Petržalka a 12 rokov viedla kliniku ako jej prednosta. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent – docent na tej istej klinike. Venuje sa taktiež prednáškovej činnosti a vedeniu odborných seminárov z ortopédie a traumatológie. Je členkou mnohých zahraničných spoločností v odbore ortopédia a úrazová chirurgia a prezidentkou Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky SLS. Počas svojej práce v týchto odboroch absolvovala niekoľko študijných pobytov, počas ktorých získavala skúsenosti v nemocniciach a klinikách v zahraničí.

Späť

MUDr. Jana Zemánková

Pediatrická kardiologička

Zistiť viac

MUDr. Jana Zemánková

Pediatrická kardiologička

MUDr. Jana Zemánková je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Taktiež študovala na Lekárskej fakulte Mc GILL University v Kanade. Hneď po úspešnom ukončení štúdia sa stala súčasťou detského kardiocentra v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb ako pediater a detský kardiológ, kde pôsobí dodnes. Jej prácou je starostlivosť o pacientov na kardiologickom oddelení, na jednotke intenzívnej starostlivosti tohto oddelenia a tiež ambulantná zdravotná starostlivosť. O jej skúsenostiach a vedomostiach svedčia aj špecializácie v odboroch pediatrie, pediatrickej kardiológie a tiež Echo certifikát. Pani doktorka má výborný vzťah k deťom, vďaka čomu bude vyšetrenie pre deti príjemné.

Späť

MUDr. Veronika Šimovičová

Kardiologička

Zistiť viac

MUDr. Veronika Šimovičová

Kardiologička

MUDr. Veronika Šimovičová je lekárka s dlhoročnou praxou na Kardiologickej klinike LFUK a NÚSCH, kde pracuje na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo. Má špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo a neskôr svoje vedomosti doplnila špecializačnou skúškou v kardiológii. Tento odbor si rozšírila aj školením z transtorakálnej echokardiografie. O jej odbornosti svedčí aj množstvo publikácií v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Aktívne sa zúčastňuje a prednáša na kongresoch a seminároch v oblasti kardiológie.

Späť

Peter Hečko

Fyzioterapeut

Zistiť viac

Peter Hečko

Fyzioterapeut

Peter je absolventom bakalárskeho štúdia v odbore fyzioterapia. Počas štúdia naberal pracovné skúsenosti ako masér pre futbalistov a hneď po štúdiu začal pracovať ako fyzioterapeut. Neskôr sa začal venovať práci s profesionálnymi futbalistami, čomu sa venuje až doteraz. Pôsobí ako fyzioterapeut pre futbalovú reprezentáciu Slovenska a taktiež spolupracuje s najúspešnejším slovenským triatlonistom Richardom Vargom. Ako fyzioterapeut pracuje 24 rokov, preto sú jeho pracovné skúsenosti veľmi bohaté. Jeho neustálou motiváciou vždy bolo aj bude pomáhať pacientom s identifikáciou skutočnej príčiny ich stavu, zmiernením bolesti a nájdením trvalého funkčného zdravotného stavu s využitím holistického prístupu.

Späť

Mgr. Martina Kasaková

Fyzioterapeutka

Zistiť viac

Mgr. Martina Kasaková

Fyzioterapeutka

Martina je absolventkou magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. Ako fyzioterapeutka začala pôsobiť už počas štúdia na vysokej škole, nejaký čas taktiež pôsobila ako inštruktorka jógy. Po niekoľkých rokoch našla uplatnenie na pozícií fyzioterapeutky pre profesionálnych športovcov, čomu sa venuje dodnes. Jej prácou je dôkladné vyšetrenie profesionálnych športovcov pred stanovením bezpečného a efektívneho liečebného plánu. Následné využitie odborných znalostí z realizácií daného plánu s cieľom odstrániť špecifické zranenia, a tak prinavrátiť športovca do tréningového procesu čo najskôr.

Späť

Zuzana Ivičičová Dis.

Fyzioterapeutka

Zistiť viac

Zuzana Ivičičová Dis.

Fyzioterapeutka

Zuzana si po strednej škole ukončenej maturitou zvolila ako predmet ďalšieho štúdia odbor fyzioterapie. Toto štúdium úspešne ukončila ako diplomovaný špecialista v odbore fyzioterapia. Hneď po absolvovaní začala pracovať ako fyzioterapeutka a venuje sa tomu dodnes. Pri svojej práci uplatňuje rôzne metódy, ktoré pomáhajú pri diagnostike a terapii klienta. Využíva mäkké a mobilizačné techniky, liečebné cvičenie s využitím prvkov z hahta jógy, McKenzieho metódu, atď.. Šport ju sprevádza celý jej život, medzi jej obľúbené patria najmä beh, turistika a iyengar jóga.

Späť

Mgr. Radka Komárová

Fyzioterapeutka

Zistiť viac

Mgr. Radka Komárová

Fyzioterapeutka

Radka je absolventkou magisterského štúdia v odbore fyzioterapia. Od roku 2018 je súčasťou tímu OZ za Zdravší život – Projekt zdravý chrbátik. Hlavným cieľom združenia je komplexné posilnenie chrbtice a prevencia ochorení chrbtice u detí. Hravou formou a zapojením rôznych cvičebných pomôcok sa snažia vybudovať pozitívny vzťah k pohybu. Radka začala v združení ako fyzioterapeutka, no v súčasnosti je v OZ za Zdravší život fyzioterapeutkou a aj projektovou koordinátorkou moduly. Práca s deťmi v jej odbore ju baví a napĺňa, jej cieľom nie je len samotná pomoc ale aj motivácia detí neustále cvičiť a športovať.

Späť

Tomáš Židuliak

Rádiologický technik

Zistiť viac

Tomáš Židuliak

Rádiologický technik

Tomáš sa po úspešnom ukončení strednej zdravotníckej školy rozhodol venovať štúdiu rádiologickej techniky na vysokej škole. Ako absolvent bakalárskeho štúdia v tomto odbore disponuje bohatými vedomosťami a skúsenosťami v obsluhe rádiodiagnostických prístrojov. Neustále sa snaží rozširovať svoje poznatky a zručnosti v odbore, aby mohol poskytovať našim pacientom najvyššiu kvalitu starostlivosti.

Späť

Yana Sapozhnikova

Recepčná

Zistiť viac

Yana Sapozhnikova

Recepčná

Yana študuje verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Je veľmi milá a komunikatívna. Jej silnou stránkou je jej kreativita, ktorá bola vždy súčasťou jej práce. Má bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi a s prácou v kolektíve. Veľmi dobre ovláda cudzie jazyky – anglický a ruský jazyk. Vďaka tomu sa u nás budú cítiť príjemne aj zahraniční klienti, ktorým Yanka vždy rada pomôže a poradí.

Späť

Bc. Simona Štellmachová

Rádiologický technik

Zistiť viac

Bc. Simona Štellmachová

Rádiologický technik

Simona študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite odbor rádiologický technik. Štúdium úspešne ukončila s titulom bakalára. Po vysokej škole sa hneď zamestnala vo svojom odbore a pokračuje v tejto práci dodnes. Keďže ju jej práca veľmi baví, mala chuť a odhodlanie sa vzdelávať aj ďalej, preto si po čase urobila aj špecializáciu v odbore rádiológia. Tým, že sa zamestnala hneď po škole a pohybuje sa v tomto prostredí už niekoľko rokov, nabrala mnoho skúseností v práci s rádiologickými prístrojmi ale aj v práci s ľuďmi.

Späť

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!