Kardiologická ambulancia

Na našej kardiologickej ambulancii ponúkame komplexné medicínske služby zamerané na poskytovanie preventívnej a liečebnej starostlivosti o klientov s ochoreniami srdca a ciev. Naši kardiológovia sú pripravení ponúknuť svoje znalosti a skúsenosti v oblasti včasnej detekcie a zásahu proti kardiovaskulárnym ochoreniam, ako aj úvodu manažmentu komplexných kardiovaskulárnych ochorení.

Kardiologická ambulancia

Na našej kardiologickej ambulancii ponúkame komplexné medicínske služby zamerané na poskytovanie preventívnej a liečebnej starostlivosti o klientov s ochoreniami srdca a ciev. Naši kardiológovia sú pripravení ponúknuť svoje znalosti a skúsenosti v oblasti včasnej detekcie a zásahu proti kardiovaskulárnym ochoreniam, ako aj úvodu manažmentu komplexných kardiovaskulárnych ochorení.

Základ rýchlej diagnostiky a úspešnej liečby kardiovaskulárnych ochorení spočíva v aplikácii odborných znalostí a moderného medicínskeho vybavenia. V našom zariadení ponúkame diagnostiku a liečbu, ktorá ťaží z dlhoročných skúseností v odbore, čím zabezpečujeme, že našim klientom sa dostáva starostlivosť najvyššej kvality. Naše špecializované odborné pracovisko disponuje ambulanciou, ktorá je vybavená nadštandardným medicínskym vybavením pre presnú diagnostiku .

Flowers

MUDr. Peter Solík, PhD.

Kardiológ

Zistiť viac

MUDr. Peter Solík, PhD.

Kardiológ

Po úspešnom absolvovaní všeobecného lekárstva a následne aj doktorandského štúdia (PhD.) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave pracoval ako lekár a odborný asistent na interných klinikách LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Po získani špecializácie z vnútorného lekárstva počas dlhoročného pôsobenia na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb dosiahol aj špecializáciu z kardiológie. Neskôr pracoval ako vedúci lekár Oddelenia neinvazívnej kardiológie Univerzitnej nemocnice svätého Michala, a.s. v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné a pracovné pobyty na vrcholných pracoviskách v Českej republike, Rakúsku, Nemecku. Pôsobil ako expert pre srdcové zlyhávanie v King Faisal Cardiac Centre v Jeddah v Saudskej Arábii. Pán doktor je autorom a spoluautorom mnohých publikácii v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, z ktorých viaceré boli ocenené. Pravidelne prednáša na kardiologických podujatiach. Je predsedom pracovnej skupiny ambulantných kardiológov Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Aktuálne opäť pôsobí na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a súčasne vedie veľmi úspešnú privátnu prax.

Späť

Základ rýchlej diagnostiky a úspešnej liečby kardiovaskulárnych ochorení spočíva v aplikácii odborných znalostí a moderného medicínskeho vybavenia. V našom zariadení ponúkame diagnostiku a liečbu, ktorá ťaží z dlhoročných skúseností v odbore, čím zabezpečujeme, že našim klientom sa dostáva starostlivosť najvyššej kvality. Naše špecializované odborné pracovisko disponuje ambulanciou, ktorá je vybavená nadštandardným medicínskym vybavením pre presnú diagnostiku .

Zameriavame sa na

  • Prevenciu srdcovocievnych ochorení

  • Diagnostiku

  • Liečbu

  • Sledovanie a manažment ochorenia srdca a cievneho systému

Zameriavame sa na

  • Prevenciu srdcovocievnych ochorení

  • Diagnostiku

  • Liečbu

  • Sledovanie a manažment ochorenia srdca a cievneho systému

Výkony

Ordinačné hodiny

Po - Pia:

9:00 - 20:00

So - Ne:

9:00 - 20:00

Ordinačné hodiny

Po - Pia:

9:00 - 20:00

So - Ne:

9:00 - 20:00

Technické parametre prístroja

Komplexnosť našich oddelení v spojitosti s našim rehabilitačným centrom pod jednou strechou prináša pre našich pacientov komfortný zážitok a zabezpečuje najrýchlejšiu cestu k návratu do plnohodnotného života.

Naši kardiológovia

MUDr. Veronika Šimovičová

Kardiologička

Zistiť viac

MUDr. Veronika Šimovičová

Kardiologička

MUDr. Veronika Šimovičová je lekárka s dlhoročnou praxou na Kardiologickej klinike LFUK a NÚSCH, kde pracuje na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo. Má špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo a neskôr svoje vedomosti doplnila špecializačnou skúškou v kardiológii. Tento odbor si rozšírila aj školením z transtorakálnej echokardiografie. O jej odbornosti svedčí aj množstvo publikácií v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Aktívne sa zúčastňuje a prednáša na kongresoch a seminároch v oblasti kardiológie.

Späť

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!