Cenník

Kompletné cenníky rozdelené podľa jednotlivých ambulancií

Filtrovať cenník

Neurologická ambulancia

Zatiaľ nie sú pridané žiadne produkty

Neurochirurgická ambulancia

Vstupné neurochirurgické vyšetrenie

90,00€

Kontrolné neurochirurgické vyšetrenie

60,00€

Periradikulárna terapia pod CT

290,00€

Derivácia SI zhybu pod CT zameraním

290,00€

Facetová blokáda pod CT zameraním

290,00€

Podanie infúzie 1x

30,00€

Konzultácia zdravotného stavu

60,00€

Liečivo k infúznej liečbe 1x

29€

Podanie infúzie 3x

79€

Liečivo k infúznej liečbe 3x

87€

Podanie infúzie 5x

125€

Liečivo k infúznej liečbe 5x

145€

Podanie infúzie 10x

230€

Liečivo k infúznej liečbe 10x

290€

Injekčná aplikácia liečiva

35€

Balík – PRT pod CT zameraním + 5x podanie infúzie s liečivom

560€

Kardiologická ambulancia

Vstupné kardiologické vyšetrenie

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi, EKG grafický záznam činnosti srdca, ECHO – echografické vyšetrenie, zhodnotenie vyšetrení , konzultácia, lekárska správa 

150,00€

Kontrolné vyšetrenie

80,00€

Echografické vyšetrenie – samostatne

50,00€

Záťažová ergometria

115,00€

Kľudová spirometria

25,00€

Ortopedická ambulancia

Vstupné ortopedické vyšetrenie

90,00€

Kontrolné ortopedické vyšetrenie

60,00€

Injekčná aplikácia liečiva

35,00€

Infúzna terapia vitamínom C – 1x

55€

Infúzna terapia vitamínom C – 3x

130€

Podanie infúzie 1x

30€

Liečivo k infúznej liečbe 1x

29€

Podanie infúzie 3x

79€

Liečivo k infúznej liečbe 3x

87€

Podanie infúzie 5x

125€

Liečivo k infúznej liečbe 5x

145€

Podanie infúzie 10x

230€

Ambulancia športového lekára

CT v oblasti hlavy

(PND, mozog, kalva, tvárové kosti, uši)

110,00€

CT v oblasti krku

(štítna žľaza - vylúčenie retrosternálnej strumy, C-chrbtica)

110,00€

CT v oblasti hrudníka

(trauma, PNO, pleurálne výpotky, pľúcny parenchým)

130,00€

CT v oblasti brucha

(na vylúčenie konkrementov v obličkách, močovodoch a močovom mechúre)

130,00€

CT v oblasti malej panvy

(na vylúčenie konkrementov v obličkách, močovodoch a močovom mechúre)

130,00€

CT v oblasti hrudníka, brucha v jednom sedení

(chrbtica, pľúca, rebrá)

220,00€

CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy v jednom sedení

(chrbtica, pľúca, rebrá)

300,00€

CT v oblasti muskuloskeletálneho systému

(končatiny, kĺby...)

70,00€

CT medzistavcových priestorov

(do troch priestorov) - PRT

110,00€

HRCT pľúc

60,00€

3D rekonštrukcia CT

(doplatok)

10,00€

Formetric DIERS 4D

(komplexná diagnostika vrátane podometrie) + konzultácia

79,00€

Formetric DIERS 4D + škola chrbta

90,00€

RTG - Lebka prehľadne v dvoch rovinách

22,00€

RTG - Paranazálne dutiny

20,00€

RTG - Kostenný thorax (rebrá) v jednej rovine

15,00€

RTG - Kostenný thorax (rebrá) v dvoch rovinách

20,00€

RTG - Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách

30,00€

RTG - Doplatok za jednu alebo viac dodatočných snímok

15,00€

RTG - Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách

22,00€

RTG - Doplatok za každú ďalšiu projekciu

15,00€

RTG - Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice

(krčná, hrudná, drieková) - dvojrovinná snímka

25,00€

RTG - Celková snímka chrbtice u detí

40,00€

RTG - Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice

20,00€

RTG - Sacroiliakálne (panvové) zhyby

18,00€

RTG - Krčné orgány alebo ústna spodina

45,00€

RTG - Sandberg

(špeciálna projekcia prvých dvoch stavcov krčnej chrbtice)

45,00€

RTG - Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov

(PA alebo AP projekcia, kostenný hemithorax)

20,00€

RTG - Hrudné orgány, cielená snímka

20,00€

RTG - Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii

20,00€

RTG - Cielená snímka brucha

20,00€

RTG - Celková snímka dolnej končatiny alebo chrbtice FLFS

(zložená snímka)

35,00€

Diagnostika

CT v oblasti hlavy

(PND, mozog, kalva, tvárové kosti, uši)

110,00€

CT v oblasti krku

(štítna žľaza - vylúčenie retrosternálnej strumy, C-chrbtica)

110,00€

CT v oblasti hrudníka

(trauma, PNO, pleurálne výpotky, pľúcny parenchým)

130,00€

CT v oblasti brucha

(na vylúčenie konkrementov v obličkách, močovodoch a močovom mechúre)

130,00€

CT v oblasti malej panvy

(na vylúčenie konkrementov v obličkách, močovodoch a močovom mechúre)

130,00€

CT v oblasti hrudníka, brucha v jednom sedení

(chrbtica, pľúca, rebrá)

220,00€

CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy v jednom sedení

(chrbtica, pľúca, rebrá)

300,00€

CT v oblasti muskuloskeletálneho systému

(končatiny, kĺby...)

70,00€

CT medzistavcových priestorov

(do troch priestorov) - PRT

110,00€

HRCT pľúc

60,00€

3D rekonštrukcia CT

(doplatok)

10,00€

Formetric DIERS 4D

(komplexná diagnostika vrátane podometrie) + konzultácia

79,00€

Formetric DIERS 4D + škola chrbta

90,00€

RTG - Lebka prehľadne v dvoch rovinách

22,00€

RTG - Paranazálne dutiny

20,00€

RTG - Kostenný thorax (rebrá) v jednej rovine

15,00€

RTG - Kostenný thorax (rebrá) v dvoch rovinách

20,00€

RTG - Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách

30,00€

RTG - Doplatok za jednu alebo viac dodatočných snímok

15,00€

RTG - Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách

22,00€

RTG - Doplatok za každú ďalšiu projekciu

15,00€

RTG - Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice

(krčná, hrudná, drieková) - dvojrovinná snímka

25,00€

RTG - Celková snímka chrbtice u detí

40,00€

RTG - Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice

20,00€

RTG - Sacroiliakálne (panvové) zhyby

18,00€

RTG - Krčné orgány alebo ústna spodina

45,00€

RTG - Sandberg

(špeciálna projekcia prvých dvoch stavcov krčnej chrbtice)

45,00€

RTG - Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov

(PA alebo AP projekcia, kostenný hemithorax)

20,00€

RTG - Hrudné orgány, cielená snímka

20,00€

RTG - Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii

20,00€

RTG - Cielená snímka brucha

20,00€

RTG - Celková snímka dolnej končatiny alebo chrbtice FLFS

(zložená snímka)

35,00€

Rehabilitácie / Fyzioterapia

TOP FYZIO Vstupné komplexné vyšetrenie + pohybová terapia

50 min

99,00€

TOP FYZIO Vstupné komplexné vyšetrenie+ diagnostika DIERS

50 min

99,00€

TOP FYZIO Konzultácia

25 min

55,00€

TOP FYZIO Individuálna terapia 25 min

25 min

55,00€

TOP FYZIO Individuálna terapia 50 min

50 min

79,00€

TOP FYZIO Psychosomatika

55 min

80,00€

TOP FYZIO Balík 5 x individuálna terapia 25 min

5x25 min

260,00€

TOP FYZIO Balík 5 x individálna terapia 50 min

5x50 min

375,00€

SENIOR FYZIO TÍM Vstupné komplexné vyšetrenie + pohybová terapia

50 min

69,00€

SENIOR FYZIO TÍM Vstupné komplexné vyšetrenie + diagnostika DIERS

50 min

69,00€

SENIOR FYZIO TÍM Konzultácia

25 min

39,00€

SENIOR FYZIO TÍM Individuálna terapia 25 min

25 min

45,00€

SENIOR FYZIO TÍM Individuálna terapia 50 min

50 min

65,00€

SENIOR FYZIO TÍM Balík 5 x individuálna terapia 25 min

5x25 min

210,00€

SENIOR FYZIO TÍM Balík 5 x individuálna terapia 50 min

5x50 min

300,00€

Bankovanie

20 min

39,00€

Kineziotaping

20 min

20,00€

DIERS komplexná diagnostika

45 min /vrátane podometrie/ a konzultácia

79,00€

DIERS komplexná diagnostika + ŠKOLA CHRBTA

60 min

90,00€

Detská kardiológia

Vstupné kardiologické vyšetrenie

Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, meranie pulzu a tlaku krvi, EKG grafický záznam činnosti srdca, ECHO – echografické vyšetrenie, zhodnotenie vyšetrení , konzultácia, lekárska správa 

150,00€

Kontrolné vyšetrenie

80,00€

Echografické vyšetrenie – samostatne

50,00€

Záťažová ergometria

115,00€

Kľudová spirometria

25,00€

Infúzna terapia

Infúzna terapia pohybového aparátu

1x aplikácia infúzie + cena lieku

30,00€

Infúzna terapia vitamínom C

1x aplikácia 7,5g vitamín C

55,00€

Infúzna terapia vitamínom C

3x aplikácia 7,5g vitamín C

130,00€

Infúzna terapia vitamínom C

5x aplikácia 7,5g vitamín C

220,00€

Urologická ambulancia

Konzultácia

30€

Vstupné urologické vyšetrenie

anamnéza
vyhodnotenie predchádzajúcich výsledkov
USG vyšetrenie
digitálne rektálne vyšetrenie
krvné vyšetrenie
vyšetrenie močového sedimentu
PSA marker
zhodnotenie zdravotného stavu klienta
navrhnutie liečby

130€

Preventívne urologické vyšetrenie

anamnéza
vyhodnotenie predchádzajúcich výsledkov
USG vyšetrenie
digitálne rektálne vyšetrenie
krvné vyšetrenie
vyšetrenie močového sedimentu
PSA marker
TST
zhodnotenie zdravotného stavu

90€

Kontrolné vyšetrenie

zhodnotenie výsledkov, USG

55€

Odstránenie papilómov dusíkom

1 sedenie

100€

Onkomarkery - semenníky

AFP, HCG

45€

Onkomarkery - gastrointestinálny trakt

CEA, Ca 19-9

65€

USG vyšetrenie

obličky, močový mechúr, prostata

30€

USG vyšetrenie

semenníkov

20€

Intímny balíček pre mužov na pohlavne prenosné choroby

výter z uretry - mykoplazma, ureaplazma, chlamýdie, kultivačné vyšetrenie

200€

Vyšetrenie na Neisseria gonorrhoeae (kvapavka)

výter z uretry

70€

Vyšetrenie na Gardnerellu a trichomonas vaginalis

výter z uretry

25€

Vyšetrenie na HVP

výter z uretry

99€

Infekčná serológia

hepatitída B C, syfilis, HIV

60€

Vyšetrenie na kvasinky

ster z kože

50€

Vyšetrenie moču

sediment

10€

Vyšetrenie moču

kultivácia

20€

Spermiogram

60€

Cystoskopia

150€

Zavedenie / výmena permanentného katétra

v závislosti od materiálu

od 40€

Rozbor močového kameňa

30€

Infúzna terapia pri obličkovej kolike

cena infúzie bez liečiva

30€

Konzultácia liečby erektilnej dysfunkcie

konzultácia, vyšetrenia podla indikácie lekára

160€

Liečba erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou

základná kúra - 4 sedenia

800€

Liečba erektilnej dysfunkcie rázovou vlnou

intenzívna kúra - 8 sedení

1 200€

Liečba erektilnej dysfunkcie aplikáciou pôsobkov

injekčná aplikácia lieku a jeho pôsobenie, pod dohladom lekára

120€

Liečba erektilnej dysfunkcie chirurgickou implantáciou penilných protéz

konzultácia k výkonu

160€

Konzultačná a diagnostiká činnosť

identifinácia a vyhodnotenie urologického problému, konzultácia navrhnutých chirurgických výkonov

160€

Centrum prevencie

Interné predoperačné vyšetrenia

Komplet

139€

Interné predoperačné vyšetrenia

Bez RTG hrudníka

129€

Príplatok za urgentný termín

30€

Základná preventívna prehliadka

159€

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!