Centrum prevencie

Zdravie je pre každého z nás to najdôležitejšie, čo máme. V súčasnosti na nás však vplýva oveľa viac negatívnych faktorov ako v minulosti – rýchly životný štýl, stres, znečistené ovzdušie, kvalita konzumovanej stravy, ale aj nedostatok času na chvíľu sa zastaviť a venovať sa sebe. To všetko vplýva na prirodzený biorytmus nášho tela. Ak sa chcete starať lepšie a kvalitnejšie o svoje zdravie, nie ste v tom sami. Je tu pre vás naše Centrum prevencie.

Centrum prevencie

Zdravie je pre každého z nás to najdôležitejšie, čo máme. V súčasnosti na nás však vplýva oveľa viac negatívnych faktorov ako v minulosti – rýchly životný štýl, stres, znečistené ovzdušie, kvalita konzumovanej stravy, ale aj nedostatok času na chvíľu sa zastaviť a venovať sa sebe. To všetko vplýva na prirodzený biorytmus nášho tela. Ak sa chcete starať lepšie a kvalitnejšie o svoje zdravie, nie ste v tom sami. Je tu pre vás naše Centrum prevencie.

Výkony

  • Interné predoperačné vyšetrenie

    Viac

  • Základné preventívne vyšetrenie

    Viac

Preventívne prehliadky: Kľúč k dlhšiemu a zdravému životu

V Centre prevencie môžete absolvovať komplexné preventívne prehliadky, ktoré sú kľúčové pre zachovanie zdravia do vysokého veku a umožňujú odhalenie potenciálnych problémov v štádiách, keď sú nielen dobre liečiteľné, ale často aj úplne vyliečiteľné. Spoločne tak vieme predísť vzniku vážnych chorôb a komplikácií.

Pravidelné preventívne prehliadky pomáhajú lekárom identifikovať rizikové faktory vážnych ochorení a poradiť vám vedia aj so zmenou životného štýlu. Majte na pamäti, že prevencia je vždy lacnejšia a efektívnejšia ako samotná liečba.

Bezpečné a bezbolestné predoperačné vyšetrenia

Okrem preventívnych prehliadok môžete v Centre prevencie absolvovať aj Interné predoperačné vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou v prípade, že vás čaká operačný zákrok. Dávajú nám tiež informácie o vašom zdravotnom stave, ktoré pomáhajú minimalizovať riziká a komplikácie počas operácie a tiež prispieť k lepšiemu výsledku a rýchlejšiemu zotaveniu.

V Centre prevencie kladieme dôraz na zdravý životný štýl, ktorého súčasťou sú okrem zdravej stravy a pohybu aj pravidelné preventívne prehliadky. Je to účinný spôsob, ako minimalizovať riziko vzniku chorôb a zlepšiť celkovú kvalitu života.

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!