Neurochirurgická ambulancia

Naše neurochirurgické oddelenie ponúka komplexnú starostlivosť pre všetkých klientov. Špecializujeme sa hlavne na pohybový aparát a bolesti chrbtice. Ponúkame ambulantnú starostlivosť, ktorá začína presnou diagnostikou a pokračuje individuálne nastavenou liečbou pre každého. Liečba prebieha spôsobom fyzioterapeutických cvičení alebo metódou aplikácie liečiva priamo do centra bolesti, vykonávanou pod kontrolou CT prístroja.

Neurochirurgická ambulancia

Naše neurochirurgické oddelenie ponúka komplexnú starostlivosť pre všetkých klientov. Špecializujeme sa hlavne na pohybový aparát a bolesti chrbtice. Ponúkame ambulantnú starostlivosť, ktorá začína presnou diagnostikou a pokračuje individuálne nastavenou liečbou pre každého. Liečba prebieha spôsobom fyzioterapeutických cvičení alebo metódou aplikácie liečiva priamo do centra bolesti, vykonávanou pod kontrolou CT prístroja.

Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby boli dôkladne informovaní a spokojní s plánom liečby. Poskytujeme nepretržitú podporu a následnú starostlivosť na optimálne zotavenie a návrat k aktívnemu životu. Naším cieľom je nielen liečba, ale aj zlepšenie kvality života našich klientov.

Flowers

MUDr. Tomáš Sloboda

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Tomáš Sloboda

Neurochirurg

Lekár s atestáciou v špecializačnom odbore – neurochirurgia. Lekár s 20 ročnou praxou na neurochirurgickej klinike ÚVN FN v Ružomberku. Člen Slovenskej neurochirurgickej a spondylochirurgickej spoločnosti. Venuje sa významnému spektru neurochirurgických operácií, so zameraním najmä na operácie chrbtice. Má dlhoročnú ambulantnú a konzultačnú prax s etablovanými pracoviskami so zameraním najmä na degeneratívne, úrazové i nádorové ochorenia chrbtice. Aktívna účasť na domácich, ako aj zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov z oblasti neurochirurgie a spondylochirurgi.

Späť

Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby boli dôkladne informovaní a spokojní s plánom liečby. Poskytujeme nepretržitú podporu a následnú starostlivosť na optimálne zotavenie a návrat k aktívnemu životu. Naším cieľom je nielen liečba, ale aj zlepšenie kvality života našich klientov.

Zameriavame sa na

 • Diagnostika pacientov z vertebrogánnymi ťažkosťami

 • Zhodnotenie grafickej dokumentácie

 • Symptomatické obstreky pod CT zameraním

 • Konzultácia indikácie operačnej intervencie

Výkony

 • Vstupné vyšetrenie

  Viac

 • Periradikulárna terapia pod CT kontrolou

  Viac

 • Derivácia SI (sakroiliakálneho kĺbu)

  Viac

 • Facetová blokáda pod CT kontrolou

  Viac

Zameriavame sa na

 • Diagnostika pacientov z vertebrogánnymi ťažkosťami

 • Zhodnotenie grafickej dokumentácie

 • Symptomatické obstreky pod CT zameraním

 • Konzultácia indikácie operačnej intervencie

Ordinačné hodiny

Po - Pia:

9:00 - 20:00

So - Ne:

9:00 - 20:00

Ordinačné hodiny

Po - Pia:

9:00 - 20:00

So - Ne:

9:00 - 20:00

Technické parametre prístroja

Komplexnosť našich oddelení v spojitosti s našim rehabilitačným centrom pod jednou strechou prináša pre našich pacientov komfortný zážitok a zabezpečuje najrýchlejšiu cestu k návratu do plnohodnotného života.

Tím neurochirurgov

Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Neurochirurg

Mgr. MUDr. Kristián Varga, MBA

Neurochirurg

Zistiť viac

Mgr. MUDr. Kristián Varga, MBA

Neurochirurg

MUDr. Kristián Varga je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, v odbore všeobecné lekárstvo. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil na Neurochirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnici v Martine. Absolvoval tiež štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore marketing manažment a strategický manažment. Od roku 2018 pracuje aj ako lekár záchrannej zdravotnej služby. V tom istom roku začal štúdium v Central European Management Institute (CEMI) v Prahe a získal titul MBA - Manažment zdravotníctva. Od roku 2020 pracuje na Neurochirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov. Získava skúsenosti aj v zahraničí, absolvoval množstvo stáží a školiacich kurzov v rôznych krajinách ako sú Japonsko, Saudská Arábia, Nemecko, Švajčiarsko, Anglicko a iné. Je členom Európskej asociácie neurochirurgických spoločností (EANS).

Späť

MUDr. Miloš Mitaľ

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Miloš Mitaľ

Neurochirurg

MUDr. Miloš Mitaľ začal svoju profesnú kariéru štúdiom medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, ktorú ukončil s vyznamenaním. Po promócií nastúpil na internú kliniku KNTB v Zlíne na kardiologické oddelenie, kde ako člen intervenčného tímu získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa. Následne prestúpil na neurochirurgické oddelenie, kde sa pod odborným vedením venoval operáciám ochorení CNS a degeneratívnym ochorenia v celom rozsahu chrbtice a získal špecializáciu v obore neurochirurgia. Od roku 2023 zastáva pozíciu primára neurochirurgického oddelenia v nemocnici Cinre s.r.o v Bratislave, kde sa dominantne venuje problematike cievnych ochorení mozgu a miechy.

Späť

MUDr. Radoslav Hanzel

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Radoslav Hanzel

Neurochirurg

MUDr. Radoslav Hanzel začal svoje štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Hneď po úspešnom ukončení začal pracovať ako neurochirurg na neurochirurgickej klinike vo fakultnej nemocnici v Martine a pracuje tam dodnes. Počas svojej pracovnej činnosti získal grant „Imunológia degeneratívnych ochorení krčnej chrbtice“. Neustále sa rozvíja vo svojom odbore a naberá nové skúsenosti, o čom svedčí veľké množstvo postgraduálnych kurzov, ktoré absolvoval vo viacerých krajinách. Má certifikáty z angličtiny a nemčiny pre lekársku vedu. Veľké množstvo času venuje vzdelávaniu a publikácii odborných článkov. Od roku 2023 pôsobí v Pentahospital na neurochirurgii a spondylochirugii ako neurochirurg.

Späť

MUDr. Martin Hanko, PhD.

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Martin Hanko, PhD.

Neurochirurg

MUDr. Martin Hanko, PhD. študoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v odbore všeobecné lekárstvo. Následne pokračoval v ďalšom štúdiu, ktoré ukončil s titulom PhD. v odbore chirurgie. V roku 2018 začal špecializačné štúdium v odbore neurochirurgia. Na začiatku naberal pracovné skúsenosti v univerzitnej nemocnici v Martine na neurochirurgickom oddelení ako lekár, neskôr na oddelení detskej neurochirurgii v Národnom ústave detských chorôb. Aktívne sa zúčastňuje na domácich ale aj zahraničných seminároch, workshopoch a vedeckých kongresoch z oblasti neurochirurgie a spondylochirurgie, o čom svedčí množstvo certifikátov. Popri svojej práci sa aktívne venuje publikácii odborných článkov.

Späť

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!