Neurologická ambulancia

Naše špecializované neurologické vyšetrenia sú prispôsobené tak, aby vyhovovali jedinečným a špecifickým potrebám každého pacienta. Využívame komplexný prístup k vyšetrovaciemu procesu, využívame kombináciu diagnostických testov, anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia na presnú diagnostiku stavov, ako sú mŕtvice, bolesti hlavy, vertebrogénne ochorenia, motorické poruchy, demencia, záchvatové poruchy, závraty a neuropatie.

Neurologická ambulancia

Naše špecializované neurologické vyšetrenia sú prispôsobené tak, aby vyhovovali jedinečným a špecifickým potrebám každého pacienta. Využívame komplexný prístup k vyšetrovaciemu procesu, využívame kombináciu diagnostických testov, anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia na presnú diagnostiku stavov, ako sú mŕtvice, bolesti hlavy, vertebrogénne ochorenia, motorické poruchy, demencia, záchvatové poruchy, závraty a neuropatie.

Aby sme našim pacientom zabezpečili najlepšiu možnú starostlivosť, pristupujeme k liečbe multidisciplinárne. Spolupracujeme s rôznymi odborníkmi vrátane intervenčných neurorádiológov, ORL chirurgov, rekonštrukčných plastických chirurgov a klinických neurofyziológov. Tento prístup nám umožňuje poskytnúť komplexný liečebný plán, ktorý rieši všetky aspekty neurologického stavu pacienta.

Flowers

MUDr. Tomáš Sloboda

Neurochirurg

Zistiť viac

MUDr. Tomáš Sloboda

Neurochirurg

Lekár s atestáciou v špecializačnom odbore – neurochirurgia. Lekár s 20 ročnou praxou na neurochirurgickej klinike ÚVN FN v Ružomberku. Člen Slovenskej neurochirurgickej a spondylochirurgickej spoločnosti. Venuje sa významnému spektru neurochirurgických operácií, so zameraním najmä na operácie chrbtice. Má dlhoročnú ambulantnú a konzultačnú prax s etablovanými pracoviskami so zameraním najmä na degeneratívne, úrazové i nádorové ochorenia chrbtice. Aktívna účasť na domácich, ako aj zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov z oblasti neurochirurgie a spondylochirurgi.

Späť

Aby sme našim pacientom zabezpečili najlepšiu možnú starostlivosť, pristupujeme k liečbe multidisciplinárne. Spolupracujeme s rôznymi odborníkmi vrátane intervenčných neurorádiológov, ORL chirurgov, rekonštrukčných plastických chirurgov a klinických neurofyziológov. Tento prístup nám umožňuje poskytnúť komplexný liečebný plán, ktorý rieši všetky aspekty neurologického stavu pacienta.

Zameriavame sa na

  • Vstupné komplexné neurologické vyšetrenie

Zameriavame sa na

  • Vstupné komplexné neurologické vyšetrenie

Ordinačné hodiny

Po - Pia:

9:00 - 20:00

So - Ne:

9:00 - 20:00

Ordinačné hodiny

Po - Pia:

9:00 - 20:00

So - Ne:

9:00 - 20:00

Technické parametre prístroja

Komplexnosť našich oddelení v spojitosti s našim rehabilitačným centrom pod jednou strechou prináša pre našich pacientov komfortný zážitok a zabezpečuje najrýchlejšiu cestu k návratu do plnohodnotného života.

Tím neurológov

Mgr. MUDr. Kristián Varga, MBA

Neurochirurg

Zistiť viac

Mgr. MUDr. Kristián Varga, MBA

Neurochirurg

MUDr. Kristián Varga je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, v odbore všeobecné lekárstvo. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil na Neurochirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnici v Martine. Absolvoval tiež štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore marketing manažment a strategický manažment. Od roku 2018 pracuje aj ako lekár záchrannej zdravotnej služby. V tom istom roku začal štúdium v Central European Management Institute (CEMI) v Prahe a získal titul MBA - Manažment zdravotníctva. Od roku 2020 pracuje na Neurochirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov. Získava skúsenosti aj v zahraničí, absolvoval množstvo stáží a školiacich kurzov v rôznych krajinách ako sú Japonsko, Saudská Arábia, Nemecko, Švajčiarsko, Anglicko a iné. Je členom Európskej asociácie neurochirurgických spoločností (EANS).

Späť

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!