Výkony

Interné predoperačné vyšetrenie

Pred každou operáciou, či už si ju vyžaduje váš zdravotný stav alebo ide o estetickú operáciu, je dôležité zamerať sa na niekoľko kľúčových vecí. Jednou z nich je podstúpenie interného predoperačného vyšetrenia, ktoré je nevyhnutnou súčasťou každého zákroku, a lekárom slúži najmä na získanie podrobnejších informácií o vašom zdravotnom stave.

Vyšetrenie zahŕňa súbor výkonov, ktoré vykonáva lekár špecialista – internista:

  1. 1. Anamnéza je základom pre zhodnotenie zdravotného stavu. Lekár sa s vami porozpráva o vašom aktuálnom zdravotnom stave, zaujímať sa bude aj o predchádzajúce ochorenia, o operácie, ktoré ste absolvovali, prípadne aj o to, aké ste mali úrazy. Súčasťou rozhovoru sú aj informácie o rodinnej anamnéze. Je veľmi dôležité, aby ste boli úprimný a s vyšetrujúcim lekárom sa podelili aj o zdanlivo málo dôležité informácie.
  2. 2. Fyzikálne vyšetrenia sú dôležitou súčasťou diagnostiky, pri ktorých lekár využíva svoje zručnosti, skúsenosti a zmysly na vyhodnotenie vášho celkového stavu. Patrí sem meranie krvného tlaku, počúvanie srdcových tónov pomocou fonendoskopu, palpácia orgánov a funkčnosť končatín.
  3. 3. Bezbolestné a presné merania ako EKG, či oxymeter, ktorým sa meria hladina hemoglobínu kyslíkom, sú taktiež súčasťou vyšetrení.
  4. 4. Laboratórne vyšetrenia zisťujú podrobnejšie z odberu krvi a moču ďalšie parametre, vďaka ktorým vieme zhodnotiť váš aktuálny zdravotný stav. Okrem toho realizujeme komplexné krvné vyšetrenia vrátane vyšetrenia krvnej skupiny, zrážanlivosti krvi a serológiu, ktorá prináša komplexný obraz o prekonanej infekcii, prípadne o jej štádiu a vývoji.
  5. 1. RTG vyšetrenie hrudníka sa vykonáva pacientom nad 60 rokov.


Ako samotné vyšetrenie prebieha?

Interné predoperačné vyšetrenie je rozdelené na dve časti:

Pri prvej návšteve odoberie zdravotná sestra vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie, odovzdáte jej tiež vzorku ranného moču, ktorý si prinesiete so sebou. Spraví vám EKG vyšetrenie a zmeria krvný tlak. V prípade, že máte viac ako 40 rokov, urobí vám aj RTG pľúc. Celé vyšetrenie trvá do 30 minút.

Pri druhej návšteve vás vyšetrí lekár, ktorý sa s vami porozpráva a odoberie si tak potrebnú anamnézu, spraví fyzikálne vyšetrenie, zhodnotí laboratórne vyšetrenie a ostatné merania. V prípade potreby odporučí dodatočné vyšetrenia. Celkové vyšetrenie trvá 30 minút.

Na čo by ste pred vyšetrením nemali zabudnúť?

Na odber krvi je potrebné prísť nalačno, a teda predtým nič nejesť, piť len čistú vodu. Je potrebné taktiež priniesť vzorku ranného moču, odobratého do sterilnej skúmavky. Po odbere krvi sa odporúča nevystavovať sa extrémnej športovej záťaži aspoň na pár hodín.

Na vyšetrenie lekárom nie je potrebná žiadna príprava, nie sú ani obmedzenia po absolvovaní vyšetrenia. Je potrebné len priniesť poslednú lekársku správu od špecialistu, prípadne správu, ak máte akékoľvek iné diagnózy.

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!